Логопед

С децата от ЧДГ „Ян Бибиян“ работи логопед от екипа на логопедичен център „Антоанета Георгиева“.

Всяко дете и неговото развитие са отговорност на логопеда, не само децата с установени нарушения на развитието.

В началото на учебната година логопедът извършва скринингово изследване на всяко дете със съгласието на родителите, които получават описателна информация за говорното му състояние: правилно или неправилно изговаряне на звуковете, други особености, ако има.
Логопедът работи по индивидуален план, с авторски терапевтични програми на ръководителката на центъра за специфичните трудности на българския език.

Работата е насочена към потребностите на конкретното дете за улесняване на трудностите му, за учене как да се справя само с тях.

Логопедът работи съвместно с учителя на групата и е в постоянна връзка с родителите. Фокусът на работата с детето е върху развитието му в момента и в бъдеще.

За децата с установени нарушения на развитието, при които трудностите в езиковото, говорното и комуникативното овладяване са част от общата клинична картина, логопедичната терапия е както индивидуална, така и в групата, в учебна или в игрова ситуация.

Много често обаче, децата имат скрити трудности с овладяването на езика, които възрастните смятат, че ще ги преодолеят сами, когато пораснат. Вместо това, те могат да доведат по-късно до трудности и проблеми в училищното обучение. Навременната намеса на логопеда, не само отстранява съществуващите в предучилищна възраст, но и предотвратява бъдещи трудности в училищна възраст.

Повече информация можете да намерите на
www.logopedcenter.com.