Работа в условията на повишена епидемиологична обстановка

Възстановяване работата на детската градина има важно значение както за децата, така и за родителите.


Всички работещи в детската градина са запознати с мерките обявени от МЗ

Запознати са с правилата за лична безопасност и отговорността да ги спазват.

Запознати са и с конкретните правила за работа в градината


Прием и Такси

В детската градина и ясла се приемат деца през цялата година, при наличие на свободни места.


Ако искате да запишете вашето дете при нас тук можете да откриете информация за приема, необходими документи и да се запознаете с нашите такси и условия.


Прочети повече

Ние от "Ян Бибиян" имаме една успешна практика и тя е "Работа с родителите"


Всяко дете идва със своята индивидуалност, навици, нужди. За нас е важно:

ДЕТЕТО ДА СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ
ДА СЕ ЧУВСТВА ЗАЩИТЕНО
ОБИЧАНО И ЩАСТЛИВО

ЧДГ "Ян Бибиян" - МЕГА-Х ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-6816 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 3509.99 лв. Проектът стартира на 22.03.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.