Правила за работа на ЧДГ „Ян Бибиян“ в условията на COVID 19

Възстановяване работата на детската градина има важно значение както за децата, така и за родителите. Осъзнаваме и споделяме страховете и притесненията на всеки от вас. Осъзнаваме до край огромната отговорност да осигурим безопасна и здравословна среда за децата. Те преживяха емоционален стрес и връщането в детската градина трябва да им помогне да го преодолеят и възможно най-бързо да се върнат към нормалното си ежедневие.

Всички работещи в детската градина са запознати с мерките обявени от МЗ. Запознати са с правилата за лична безопасност и отговорността да ги спазват. Запознати са и с конкретните правила за работа в градината. Някои родители препоръчват да се правят тестове на персонала. В случая ще си позволя да не се съглася, защото, за да има смисъл трябва да се правят всяка седмица. Освен това би трябвало и родителите да се тестват периодично, защото евентуална зараза може да дойде и от тях. Призовавам за лична отговорност на всеки от вас. Процесът за безопасната работа на детската градина е двустранен. Следете здравословното състояние на детето, както и на членовете на семейството. И при най-малко съмнение, моля не го водете до изясняване на проблема. Не забравяйте, че има и други вируси, които също не са безобидни. Ние също ще следим състоянието и поведението на децата и ще ви информираме своевременно.

Санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата в детската градина

 1. Прием на дете ще става само след представяне на подписана „Декларация за информирано съгласие“ от родител. Моля, носете първия ден при посещение на детето.
 2. Не се изискват никакви допълнителни медицински бележки, изследвания и тестове.
 3.  Деца ще се приемат от 7.30 до 8.45 ч. Всеки родител трябва да заяви удобен час с толеранс от 15 мин. за водене на детето, както и за вземане, което ще става от 16 до 18.20 ч. До 18.30 всички деца трябва да са взети, за да се почисти и дезинфекцира. Моля, не изчаквайте крайния час, за да не се получава струпване.
 4. Ако се съберат повече деца в един час, моля изчаквайте в колите или на безопасно разстояние един от друг на улицата.
 5. В двора може да има максимум един изчакващ родител с дете на разстояние 2 м. от входната врата. Децата от яслена група ще се приемат на входа към двора.
 6. При идване, позвънете още на звънеца на дворната врата. Детето ще бъде посрещнато от възпитател.
 7. Не се допуска присъствие на родители в сградата.
 8.  На входовете ще има ванички с дезинфектант за почистване на обувките. При приемане първо ще се мият ръцете на детето и тогава ще влиза в стаята за занимания. Моля, приучавайте децата към редовно и правилно миене на ръцете.
 9. Температурата на децата ще се мери периодично и при прием, и през деня с безконтактен термометър. Моля, правете това и вкъщи. Определената граница е 37.3.
 10. Ако не вали ще организираме по-голямата част от заниманията на двора. Децата ще са разпределени на групи. Всяка група ще бъде в отделна част на двора. Смяна на площадките ще става само след дезинфекция на съоръженията и играчките.
 11. Дистанция между децата и между децата и персонала няма как да се постигне. Дистанция ще се спазва между отделните групи. Движението им в сградата ще е организирано така, че да не се засичат.
 12. В спалните, леглата са на достатъчно разстояние едно от друго. Всеки ден ще се почистват основно и дезинфектират. Проветряването е често и при възможност ще спят на отворени прозорци.
 13. Родителите трябва отговорно и на време да ни информират за планираните отсъствия на детето, както и за деня на връщането му в детската градина. Това е необходимо, за да имаме правилно разпределение на децата по групи и организация на необходимия персонал.
 14.  След по-дълго отсъствие, родителите ще попълват декларация, че детето не е боледувало през последните 14 дни и не е било в контакт с болни.
 15. За сега се спират всички допълнителни дейности, осъществявани с външни преподаватели. Не се планира и подновяване посещенията на басейна.
 16.  Под формата на игри ще се опитаме да наваксаме част от пропуснатите занимания по учебната програма. Ще продължаваме да рисуваме, режем, лепим. Да пеем и танцуваме. Да тичаме и играем на двора.
 17. Всички плюшени играчки и възглавници са прибрани. Останалите играчки ще се дезинфекцират 3-4 пъти на ден и при необходимост. Дезинфекцията ще се извършва в отсъствие на децата.
 18. Не се разрешава внасяне на играчки от вкъщи. Моля, обяснете на децата и по-добре не тръгвайте от вкъщи с тях. Ако ги вземем на входа, децата се разстройват.
 19. Задължителна е дистанцията между родители и учители. В тази връзка, моля следете информацията във вътрешната мрежа към сайта. Всеки учител ще подава конкретна информация за детето към родителя, за ежедневието ни, за провежданите занимания. Моят телефон е на разположение през целия ден. Лични срещи ще провеждаме в краен случай. Комуникацията с учителите ще е през мрежата. През деня, докато са с децата телефоните им са изключени.
 20. Всяко дете трябва да има собствено метално или пластмасово шише за вода, което всеки ден се взема от родителите за измиване и се донася на следващия ден.
 21. Не се допуска внасянето на храна и вода, освен при медицински показатели и невъзможност детската кухня да осигури подходяща храна.
 22. Всички работещи в детската градина при пристигане задължително се преобличат, мият и дезинфекцират. Не се допуска работа с облеклото, с което идват от вкъщи. След смяна на памперси, преди хранене ръцете се мият и дезинфекцират.
 23. При посрещане на децата ще носят предпазни шлемове и ръкавици.
 24. При най-малко неразположение ще бъдат освобождавани от работа до изясняване на проблема.
 25. Детската градина разполага с помещение за изолация, в което ще бъдат отделяни децата със здравословен проблем до идване на родителите.

За спазване на санитарните мерки сме осигурили достатъчни количества почистващи препарати, дезинфектанти, салфетки и кърпи за ръце. Всички те са без специфични миризми, безопасни са за децата и придружени от сертификат за годност.

От месец януари в детската градина сме инсталирали апарат за филтриране и пречистване на водата.

Водата се пречиства в момента на натискане на бутона на машината. Тя е винаги прясна и на практика е най-чистата вода в момента на консумация!

Верига на пречистване

- Филтър твърди частици - Прах, Ръжда, Утайка

- Филтър с карбонов блок - Химикали, Хлор, Разтвори

- Мембрана обратна осмоза - Олово, Арсен, Живак

- Филтър с карбонов блок - подобрява и овкусява водата

- Минерализиращ филтър - съдържащите се във филтъра Турмалин, Corosex и други минерали алкализират и минерализират водата, повишават pH и понижават ORP

- Камера с активен кислород и сребърни йони - унищожава бактерии, вируси и паразити
В края на Май месец закупихме EV 3000i – уред за почистване със суха пара - 170°. Дава възможност за:

 • Разтваряне на мазнини
 • Дезинфекциране
 • Унищожаване на бактерии
 • Неутрализиране на миризми
 • Достига и почиства всички трудно достъпни места
 •  Пречиства и освежава въздуха в спалните
 • Защита здравето и околната среда от химически препарати